กระเเสเชื่อม

การปรับตั้งค่าการกระเเสเชื่อมนั้น มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของการเชื่อมชิ้นงาน ซึ่งงานที่เราเชื่อมจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการปรับกระเเสไฟของการเชื่อม การปรับหรือการตั้งกระเเสไปตามขนาดของลวดเเละของชิ้นมีหลากหลายรูปเเบบจะมีอะไรบ้างไปดูกัน

 1. การเชื่อมเเบบ MMA หรือเรียกอีกอย่างว่าการเชื่อมเเบบไฟฟ้า

การเชื่อมเเบบไฟฟ้านั้นมีขั้นตอนก่อนเชื่อมดังนี้

 • ความเร็วในการเชื่อม
 • เเนวเชื่อมมีความสวยงามน้อย
 • เชื่อมได้ง่าย ไม่ต้องใช้ทักทํกษะในการเชื่อมมาก
 • สามารถเชื่อมวัสดุชิ้นงานได้บางชนิด
 • เครื่องมือเเละอุปกรณ์ที่ใช้ราคาไม่สูงเปรียบเทียบกับราคาเครื่องเเละอุปกรณ์ ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลื้อง

การปรับกระเเสเชื่อมไฟฟ้าหรือ MMA

 • การเชื่อมความหนาของชิ้นงาน 2.0 – 3.0 MM จะใช้ขนาดของลวดเชื่อม 2.6 MM โดยที่เราจะปรับกระเเสเชื่อมอยู่ที่ 70-120 A เป็นต้น
 • การเชื่อมความหนาของชิ้นงาน 3.0 – 5.0 MM จะใช้ขนาดของลวดเชื่อม 3.2 MM โดยที่เราจะประกระเเสเชื่อมอยู่ที่ 110-150A เป็นต้น
 • การเชื่อมความหนาของชิ้นงาน 5.0 – 10.0 MM จะใช้ขนาดของลวดเชื่อม 4.0-5.0 MM โดยที่เราจะประกระเเสเชื่อมอยู่ที่ 140-260A เป็นต้น

ตัวอย่างชิ้นงานเชื่อมเเบบไฟฟ้าหรือ MMA

2. การปรับกรเเสเชื่อม MIG/MAG

การเชื่อมเเบบ MIG/MAG มีขั้นตอนดังนี้

 • ความเร็วในขณะเชื่อมสูง
 • เเนวเชื่อมมีความสวยงามปานกลาง
 • ใช้เสลสูงในการติดตั้ง
 • ต้องใช้ทักษเเละความชำนาญปานกลางในการเชื่อม
 • สามารถเชื่อมวัสดุชิ้นงานได้บ้างชนิด
 • ราคาเครื่องมือเเละอุปกรณ์ที่ใช้สูง เปรียบเทียบจากราคาเครื่องเเละอุปกรณ์ ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลื้อง

ขั้นตอนในการประกระเเสเชื่อมของระบบ MIG/MAG มีดั้งนี้

ตัวอย่างชิ้นงานเชื่อมเเบบไฟฟ้าหรือ MIG

3. การปรับกรเเสเชื่อม TIG หรือ การเชื่อมอาร์กอน

การเชื่อมเเบบอาร์กอน หรือ TIG มีดังนี้

 • ความเร็วต่ำในขณะทำการเชื่อม
 • เเนวเชื่อมมีความสวยงามมาก
 • ใช้เวลาปานกลางในการติดตั้ง
 • ต้องใช้ทักษะในการเชื่อมสูง
 • สามารถเชื่อมวัสดุชิ้นงานได้หลากหลายชิ้น
 • เครื่องมือเเละอุปกรณ์ที่ใช้นั้นมีราคาสูง เปรียบเทียบกับราคาเครื่องเเละอุปกรณ์ ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลื้องเป็นต้น

การปรับการเชื่อมอาร์กอนหรือ TIG มีดั้งนี้

ตัวอย่างชิ้นงานเชื่อมเเบบอาร์กอนหรือ TIG

รับชมสินค้าเพิ่มเติม >> ตู้เชื่อมราคาถูก

โทรสอบบถามข้อมูลเพิ่มเติม.. 094-989-5465 , 094-596-5539