อลูมิเนียมอัลลอยด์ให้ความท้าทายแก่ช่างเชื่อมมากกว่าโลหะผสมเหล็ก อลูมิเนียมมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าและมีการนำไฟฟ้าสูงกว่าเหล็กซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเผาไหม้โดยเฉพาะในแผ่นอลูมิเนียมที่บางกว่า ลวดป้อนอลูมิเนียมนั้นอ่อนกว่าลวดเหล็กและสามารถพันกันในตัวป้อนได้ การเลือกวิธีการเชื่อมสำหรับอลูมิเนียมขึ้นอยู่กับความต้องการของการใช้งานเฉพาะและทักษะของช่างเชื่อมที่จะทำการผลิต
ซึ่งตามความเป็นจริงการเชื่อมอลูมิเนียมยังต้องการเครื่องเชื่อมหรือเครื่องมือที่แตกต่างกับเครื่องเชื่อมโลหะอื่นๆ

วิธีเชื่อมอลูมิเนียม อาจจะยังสามารถแบ่งออกตามประเภทได้ดังนี้ คือ

การเชื่อมโดยใช้เครื่องเชื่อมแบบ TIG


การเชื่อมด้วยก๊าซเฉื่อยทังสเตนเป็นวิธีหลักในการเชื่อมอลูมิเนียม เนื่องจากชิ้นงานอลูมิเนียมต้องใช้ความร้อนจำนวนมากเพื่อให้ได้อุณหภูมิสูงขึ้น – แต่สามารถเก็บความร้อนได้นาน – เครื่องมือช่างเชื่อมที่มีการควบคุมกระแสไฟฟ้ามีประโยชน์ในการป้องกันชิ้นงานอลูมิเนียมจากความร้อนสูงเกินไป การเชื่อมแบบ TIG สามารถใช้ได้ทั้งแผ่นอลูมิเนียมบาง ๆ และแผ่นอลูมิเนียมหนา เนื่องจากการเชื่อม TIG ต้องใช้ร็อดฟิลเลอร์แยกต่างหากช่างเชื่อมจึงต้องเลือกลวดเชื่อมที่มีอัลลอยใกล้เคียงกับชิ้นงานมากที่สุด


การเชื่อมโดยใช้เครื่องเชื่อมแบบ MIG


สามารถใช้การเชื่อมโลหะเฉื่อยก๊าซ (MIG) เพื่อเชื่อมอลูมิเนียม เมื่อเลือกช่างเชื่อมต้องตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการเชื่อมแบบอาร์คสเปรย์หรือแบบพัลส์เชื่อมหรือไม่ การเชื่อมแบบพัลส์ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟของอินเวอร์เตอร์ในขณะที่เครื่องคงที่และแรงดันคงที่สามารถใช้สำหรับการเชื่อมอาร์สเปรย์ การเชื่อม MIG เหมาะที่สุดสำหรับเกจวัดแผ่นอลูมิเนียมที่บางกว่าเนื่องจากปริมาณความร้อนที่ต้องการ เมื่อเลือกแก๊สป้องกันอาร์กอน 100 เปอร์เซ็นต์เหมาะสำหรับอลูมิเนียมเชื่อม MIG ช่างเชื่อมต้องเลือกลวดเชื่อมหรือก้านที่มีโลหะผสมเหมือนกับชิ้นงานให้มากที่สุดเพื่อสร้างคุณภาพการเชื่อม


การเชื่อมโดยใช้เครื่องเชื่อมแบบ Gas Brazing


อลูมิเนียมสามารถเชื่อมได้โดยใช้หัวจ่ายแก๊ส แต่วิธีนี้ยากกว่าการเชื่อมแบบ MIG และ TIG เป็นการยากที่จะควบคุ เปลวไฟ ที่ใช้กับชิ้นงานด้วย Gas และมีความเป็นไปได้มากขึ้นเมื่อใช้ไฟ การเชื่อมอะลูมิเนียมต้องใช้ช่างเชื่อมที่ชำนาญที่สามารถควบคุมไฟและปรับปริมาณ Gas ได้พอดี กับอุณหภูมิที่ต้องใช้เชื่อม

ทำความสะอาดชิ้นงานอลูมิเนียม
ไม่ว่าช่างเชื่อมชนิดใดที่ใช้ในการเชื่อมอลูมิเนียมชิ้นงานจะต้องสะอาดมากก่อนที่จะเริ่มการเชื่อม อลูมิเนียมออกไซด์มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าอลูมิเนียมฐานมากดังนั้นออกไซด์ใด ๆ ที่ยังคงอยู่บนพื้นผิวของชิ้นงานอาจส่งผลให้เกิดการรวมตัวของออกไซด์ในรอยเชื่อมลดความแข็งแรงโดยรวมและลักษณะของรอยเชื่อม ชิ้นงานสามารถทำความสะอาดได้โดยใช้กระบวนการกัดทางเคมีหรือทำความสะอาดเครื่องจักรโดยใช้แปรงลวด


การเชื่อมโดยใช้เครื่องเชื่อมแบบ Induction Brazing

Aluminium Brazing
Aluminium Brazing

การเชื่ออลูมิเนียมด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้เทคนิคค่อนข้างสูงหรือต้องมีทักษะการติดตั้งและออกแบบที่ดี แต่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการเชื่อมเลย แค่คอยหยิบใส่ชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งเชื่อม หรือ Jig (ฐานล็อค ฐานวางชิ้นงาน) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายต่อการเชื่อมอลูมิเนียมมาก เพราะไม่ต้องพึ่งฝีมือช่าง คุณภาพจะออกมาเหมือนกันหมดตามที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้ เหมาะกับการใช้งานภายในอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้คุณภาพและปริมาณในการผลิตเยอะ จะทำให้ประหยัดเวลาในการผลิต คุณภาพทุกชิ้นงานเท่ากัน