ทำไมต้องใช้ น้ำยาลบรอยเชื่อมสเตนเลส  HALO SUPER FAST

สิงที่หนีไม่ได้ จากงานเชื่อมสเตนเลส คือ คราบรอยเชื่อมรอยสกปก เราจึงจำเป็นต้องใช้ น้ำยาลบรอยเชื่อมสเตนเลส เพื่อเพิ่มความสวนงาม งานดูสอาด ลบคราบหรือรอยไหม้ ที่เกิดจากการเชื่อม รวมถึงคราบสนิม สามารถทาน้ำยาทิ้งใว้ได้หลายแนวเชื่อม และล้างออกด้วยน้ำสะอาดโดยไม่ทำให้เกิดรอยด่าง

คุณสมบัติ
–  น้ำยาลบรอยเชื่อมสแตนเลส
–  กัดคราบได้รวดเร็ว ไม่เกิดรอยด่าง
–  ลบคราบหรือรอยไหม้ที่เกิดจาการเชื่อม TIG
–  สำหรับคราบฝังลึกหรืองานที่ต้องการความรวดเร็ว
–  ขจัดคราบสนิม หรือ รอยไหม้จากการเชื่อมได้อย่างรวดเร็ว ในขั้นตอนเดียว
–  สามารถล้างออกด้วยน้ำสะอาด ภายใน 40 วินาที ใช้งานได้ทั้งแนวตั้ง และแนวเหนือศีรษะ

วิธีใช้
–  (เขย่าขวดก่อนใช้งานทุกครั้ง) ใช้แปรงจุ่มน้ำยาพอประมาณ ทาบริเวณที่เกิดรอยไหม้ ทิ้งไว้ ภายใน 40 วินาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ปิดฝาขวดน้ำยาให้แน่น หลังใช้งานเสร็จและเก็บในที่แห้ง

คำเตือน
–  การสัมผัสโดยตรงอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง จมูก ลำคอ ทำให้เกิดการไอและหลอดลมอักเสบ การสัมผัสโดยตรงในปริมาณมากอาจจะส่งผลร้ายแรงต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้ปอดบวม