เคล็ดลับ การทำความสะอาดผิวชิ้นงาน หลังการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมสแตนเลส ให้สวยเนี้ยบ

โดยปกติเมื่อเชื่อมชิ้นงานด้วยลวดเชื่อมสแตนเลสแล้ว สิ่งที่ทุกคนต้องเจอคงหนีไม่พ้นกับปัญหาของรอยเชื่อม รวมถึงคราบสกปรกตามแนวรอยเชื่อม คราบสกปรกและสารปนเปื้อนต่าง ๆ และคราบออกไซด์ ซึ่งเกิดจากกระบวนการความร้อนของการเชื่อมหรือตัดสแตนเลส หากต้องการให้พื้นผิวชิ้นงานสะอาด สวยเนี้ยบ ทุกคนจึงควรทำความสะอาดและปิดผิวชิ้นงานหลังการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมสแตนเลสทุกครั้ง วิธีการทำความสะอาดโดยทั่ว สามารถได้ด้วย 3 วิธี ดังนี้

ขัดเจียรเก็บรอยลวดเชื่อมสแตนเลส

ปกติหลังจากเชื่อมชิ้นงานด้วยลวดเชื่อมสแตนเลสและลวดเชื่อมอื่น ๆ มักจะมีการเกิดคราบสกปรกและรอยเชื่อมไม่พึงประสงค์ได้เสมอ เพื่อให้พื้นผิวชิ้นงานมีความเรียบเนียนสวยงาม ตรงตามความต้องการมากที่สุด ทุกครั้งจึงควรขัดเจียรเก็บรอยลวดเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเจียรและใบเจียรทุกครั้ง พยายามเก็บเฉพาะรอยส่วนเกิน ระมัดระวังอย่าให้กินไปจนถึงพื้นผิวชิ้นงาน มิเช่นนั้นพื้นผิวชิ้นงานอาจแหว่งหรือเสียหายได้เหมือนกัน

การทำความสะอาดด้วยน้ำยาลบรอยลวดเชื่อมสแตนเลส

หลังจากเก็บรอยลวดเชื่อมสแตนเลสด้วยการขัดเจียร หากยังพบว่าเหลือรอยคราบออกไซด์ สามารถทำความสะอาดต่อได้ด้วยน้ำยาลบรอยเชื่อมสแตนเลส ซึ่งน้ำยาเคมีภัณฑ์ล้างแนวเชื่อมสแตนเลสประเภทนี้จะมีฤทธิ์เป็นกรด ซึ่งสามารถขจัดคราบออกไซด์จากรอยลวดเชื่อมสแตนเลสได้ วิธีการคือให้ใช้แปรงทาหรือเศษผ้าจุ่มน้ำยาลบรอยลวดเชื่อมสแตนเลส เช็ดบริเวณที่ต้องการ แล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด ห้ามปล่อยให้แห้งเองโดยเด็ดขาด เพราะคราบน้ำยาที่ตกค้างจะมีผลให้เกิดรอยด่างขึ้นที่ชิ้นงานได้

สร้างชั้นฟิล์มป้องกันหรือการทำพาสซิเวชั่น

หลายคนอาจจะคิดว่าลวดเชื่อมสแตนเลสและพื้นผิวสแตนเลสมักมีคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อน ทำให้ป้องกันสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนได้อยู่แล้ว แต่ความจริงสแตนเลสก็ยังสามารถสกปรกได้เช่นกัน เพราะพาสซีสฟิล์มของสแตนเลสจะถูกทำลายจากความร้อนของการเชื่อมหรือตัดสแตนเลสได้ ดังนั้นหลังจากเชื่อมด้วยลวดเชื่อมสแตนเลสแล้ว จึงควรขัดคราบออกไซด์ออกด้วยแปรงลวดสแตนเลส ควบคู่ไปกับการทำความสะอาดด้วยน้ำยาลดรอยลวดเชื่อมสแตนเลส เมื่อชั้นผิวชิ้นงานสแตนเลสสะอาดแล้ว สแตนเลสจะค่อย ๆ สร้างพาสซีสฟิล์มขึ้นมาใหม่ เพื่อทนทานต่อการผุกร่อนได้ดีต่อไป