เคล็ด(ไม่)ลับ การบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

          การบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า และอุปกรณ์นั้น เป็นส่วนหนึ่งของการยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น ซึ่งอุปกรณ์บางชิ้น หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้าบางตัวอาจจะเสียช้า เสียเร็ว มักขึ้นอยู่กับการใช้งานของช่าง การดูแลรักษา รวมไปถึงการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ เครื่องเชื่อม TIG อาร์กอน เครื่องเชื่อม MIG CO2 เครื่องตัดพลาสม่า รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย ผู้ใช้งานควรจะต้องใช้ให้ถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น โดยมีเคล็ด(ไม่)ลับ การบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ดังนี้

  1. ตรวจสอบสายต่อภายใน และภายนอกเครื่องเชื่อมทุกวัน
  2. ตรวจสอบสภาพสายเชื่อม และสายดิน ไม่ให้มีการเกิดรอยรั่ว และข้อต่อสายเชื่อมแน่นอยู่เสมอ และหน้าสัมผัสต่าง ๆ ต้องสะอาด
  3. ตรวจสอบระดับความชื้นของน้ำมันหล่อเย็นในหม้อแปลง เศษฝุ่น ผงละอองโลหะต่าง ๆ
  4. การใช้งานต้องใช้อย่างถูกต้อง มาดัดแปลงเครื่องเชื่อม สายเชื่อม รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย และทำความสะอาดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า และอุปกรณ์ตามคู่มือแนะนำ
  5. ป้องกันไม่ให้มีความร้อนที่สูงเกินไป ต้องแน่ใจว่าที่เครื่องเชื่อมมีที่ระบายอากาศและพัดลมระบายความร้อนในตัว และต้องใช้งานได้

          การบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ควรจะตรวจสอบและบันทึกผลเป็นประจำ สิ่งที่ขาดไปได้คือการตรวจระดับความชื้นของน้ำมันหล่อเย็นในหม้อแปลง เศษฝุ่น ผงละอองโลหะต่าง ๆ ตรวจสอบสายเชื่อมมีการชำรุดหรือไหม รวมไปถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้งานกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย และเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า และอุปกรณ์นั่นเอง

 

เขียนโดย : monskyy

ภาพโดย : monskyy