👉การเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding)
การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้ามีมานานแล้ว โดยใช้สําหรับเชื่
อมซ่อมแซมชิ้นส่วนโลหะที่ชํารุดหรือประกอบชิ้นส่วนเขาด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นคุณภาพแนวเชื่อมยังไม่ดีนัก ปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปมาก มีการปรับปรุงทั้งด้านกลวิธีการเชื่อมและคุณภาพของรอยเชื่อม นอกจากนั้นยังมีการคิดค้นขบวนการเชื่อมไฟฟ้าที่แปลกใหม่อีกมากมาย เช่น การเชื่อมแบบมิก การเชื่อมแบบทิก การเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ การเชื่อมแบบพลาสม่า และอื่นๆ

104443542 1742623202542807 3953178400921944388 o

👉ความหมายของการเชื่อมโลหะ
ขบวนการเชื่อมไฟฟ้าที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้คือ การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมมีสารพอกหุม (Shielded Metal Arc Welding) หรือเรียกว่าการเชื่อมด้วยธูปเชื่อม ซึ่งเป็นขบวนการเชื่อมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากต้นทุนต่ํา งานที่เชื่อมด้วยขบวนการนี้ ได้แก่ ท่อส่งแก๊ส ท่อส่งน้ํามัน งานโครงสร้าง งานช่างกลเกษตร และอื่นๆ
ขอดีของขบวนการเชื่อมแบบนี้คือ สามารถเชื่อมได้ทั้งโลหะที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็ก ที่มีความหนาตั้งแต่1.2 มม. ขึ้นไป และสามารถเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม

106100847 1742623192542808 7582445449875981100 o

ข้อดี-ข้อเสียของการเชื่อมเมื่อเปรียบเทียบกับการย้ําหมุด

👉ข้อดีของการเชื่อม
1. โครงสรางของงานไม่ยุ่งยาก
2. รอยต่อมีคุณภาพสูง
3. สามารถป้องกันการรั่วไหลของแก๊ส น้ำมัน ของเหลว และอากาศได้ดี
4. ประหยัดวัสดุ
5. ลดขั้นตอนการทํางาน
6. งานมีคุณภาพสูงคงทนและสวยงาม
7. ลดต้นทุนการผลิต
8. ลดเสียงดังขณะทํางาน

105567607 1742623195876141 4932221603325403605 o

👉ข้อเสียของการเชื่อม
1. ทําให้คุณสมบัติของงานเชื่อมเปลี่ยนแปลง
2. งานบิดตัวและหดตัว
3. ทําให้เกิดความเค้นตกค้างอยูในวัสดุงานเชื่อม
4. การตรวจสอบคุณภาพของงานเชื่อมทําได้ยาก
5. ชิ้นส่วนของงานเชื่อมมีความไวต่อการเกิดความเค้นเฉพาะที่\

104331347 1742623289209465 2595162873268836244 o