กระแสไฟ AC กับ กระแสไฟ DC ดีต่างกันอย่างไร?

ไฟฟ้ากระแสตรง (direct current: DC) คือ ไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลเพียงทิศทางเดียวจากขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วกลับเข้าไปยังขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอีกครั้ง

ไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current: AC) ไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลไปในทางกลับกัน กล่าวคือ กระแส มันไม่มีขั้ว มีทิศทางการไหลที่กลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลา

TLT กระแสไฟ AC กับ กระแสไฟ DC ดีต่างกันอย่างไร 02

 

คุณสมบัติของไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) คุณสมบัติของไฟฟ้ากระแสตรง(DC)
(1) สามารถส่งไปในที่ไกลได้ดี กำลังไม่ตก
(2) สามารถแปลงแรงดันให้สูงขึ้นหรือต่ำ ลงได้ตามต้องการโดยการใช้หม้อแปลง (Transformer)
(1) กระแสไฟฟ้าไหลไปทิศทางเดียวกันตลอด
(2) มีค่าแรงดันหรือแรงเคลื่อนเป็นบวกอยู่เสมอ
(3) สามารถเก็บประจุไว้ในเซลล์ หรือแบตเตอรี่ได้

 

TLT กระแสไฟ AC กับ กระแสไฟ DC ดีต่างกันอย่างไร 01

ประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) ประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสตรง(DC)
(1) ใช้กับระบบแสงสว่างได้ดี
(2) ประหยัดค่าใช้จ่าย และผลิตได้ง่าย
(3) ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังมาก ๆ
(4) ใช้กับเครื่องเชื่อม
(5) ใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เกือบทุกชนิด
(1) ใช้ในการชุบโลหะต่าง ๆ
(2) ใช้ในการทดลองทางเคมี
(3) ใช้เชื่อมโลหะและตัดแผ่นเหล็ก
(4) ทำให้เหล็กมีอำนาจแม่เหล็ก
(5) ใช้ในการประจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่
(6) ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(7) ใช้เป็นไฟฟ้าเดินทาง เช่น ไฟฉาย

TLT กระแสไฟ AC กับ กระแสไฟ DC ดีต่างกันอย่างไร 03