เคล็ด(ไม่)ลับ เลือกใบตัดให้เหมาะกับงาน

            ใบตัดเหล็ก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดกับวัสดุโลหะ และอโลหะจำพวกเหล็ก ทองแดง ไม้ กระเบื้อง สแตนเลส เป็นต้น มีลักษณะเป็นแผ่นทรงกลม มีความแข็งแรงทนทาน ไม่แตกหักง่ายในขณะใช้งาน นอกจากเราต้องเลือกเครื่องตัดที่ดีแล้ว เราควรเลือกใบตัดที่ต้องกับการใช้งาน และคุณภาพดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

 

            ก่อนอื่นเราต้องรู้จักเลือกใช้แผ่นตัดให้ถูกวิธี คำนึงถึงวัสดุในการตัด หากต้องการตัดเหล็กหรือสแตนเลสควรใช้แผ่นตัดเหล็กหรือสเตนเลส หากต้องการตัดกระจกก็ควรเลือกแผ่นตัดกระจก ต้องคำนึงทั้งวัสดุที่ต้องการตัดและแผ่นตัดให้มีความสอดคล้องกันและเหมาะสมกับชิ้นงาน ซึ่งขนาดของใบตัดก็ควรเหมาะสมกับลักษณะงานของเราด้วย จึงมีการออกแบบใบตัดให้เลือกใช้งานหลายขนาดตั้งแต่ 4 นิ้วขึ้นไป ซึ่งแต่ละประเภทจะมีความแต่ต่างกันทั้งความละเอียด ความหยาบ ความคม ความแข็ง และขนาด

          แผ่นตัด 4 นิ้ว : สำหรับงานตัดงานชิ้นเล็ก

          แผ่นตัด 7 นิ้ว : สำหรับงานขนาดกลาง และไม่ใหญ่มาก

          แผ่นตัด 14 นิ้ว และ 16 นิ้ว : สามารถตัดได้ตั้งแต่งานเล็ก จนถึงงานใหญ่ๆเลยได้

 

            เรายากจะฝากทุกคนว่าในการใช้งานตั้งแต่แรกเริ่มจนจบการใช้งาน ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับประเภทงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานแล้ว ยังเป็นการเซฟตี้ตัวเราเองอีกด้วย ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานทุกชิ้นก่อน-หลังการใช้งานเพื่อรักษาอุปกรณ์และลดอัตราการเกิดอันตรายกับตัวเราได้ด้วยอีกน้า

 

 

เขียนโดย : monskyy

ภาพโดย : monskyy