การเลือกซื้อจากกำลังวัตต์
drill 02
การเลือกซื้อจากประเภทของการทำงาน
drill 03
การเลือกซื้อจากสถานที่และความสะดวกในการใช้งาน
drill 04
การเลือกสว่าน ให้เหมาะสมกับการใช้งาน จะทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานและค่าใช้จ่ายอย่าสูง