โลหะเป็นธาตุที่พบมากที่สุด ส่วนมากมักอยู่ในสถานะของแข็งยกเว้นปรอทที่มีสถานะเป็นของเหลว ทำให้อนุภาคอยู่ชิดกัน แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสูงทำให้มีจุดเดือด และจุดหลอมเหลวที่สูง ผิวมันวาว สามารถนำมาตีเป็นแผ่นได้ นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี เมื่อทำปฏิกิริยากับกรด จะได้ฟองแก๊สของไฮโดรเจนเสมอ
โลหะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

118771177 1808482242623569 3733522517443068212 o

118522032 1808482179290242 7798499938101681515 o

 

118484730 1808482222623571 4667485935851456362 o

1.วัสดุโลหะประเภทเหล็ก (Ferous Metals)

118590040 1808482259290234 3751109063630040513 o

2.วัสดุโลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก (Non-Ferous Metals)

118590040 1808482259290234 3751109063630040513 o