หากหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 มีสัญลักษณ์เหล่านี้ คุณก็สามารถซื้อมาใช้ได้ เพราะมีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน

 1. N95 : เป็นการรับรองมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (NIOSH) โดยผ่านการรับรองว่าหน้ากากนี้มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้อย่างน้อย 95%
  • หากเป็น N99 จะมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค 99% ส่วน N100 จะหมายถึงมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคที่ 99.70%
 2. KN95 : เป็นมาตรฐานของจีน (GB) โดยผ่านการรับรองว่าหน้ากากนี้มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้อย่างน้อย 95%
  • หากเป็น KN90 จะมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค 90% ส่วน KN100 จะหมายถึงมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคที่ 99.97%
 3. FFP2 : เป็นมาตรฐานของยุโรป (EN) โดยผ่านการรับรองว่าหน้ากากนี้มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้อย่างน้อย 94%
  • หากเป็น FFP1 จะมีประสิทธิภาพในการกรอง 80% ส่วน FFP3 จะหมายถึงมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคที่ 99%
 4. P2 : เป็นมาตรฐานของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (AN/NZS) โดยผ่านการรับรองว่าหน้ากากนี้มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้อย่างน้อย 94%
  • หากเป็น P1 จะมีประสิทธิภาพในการกรอง 80% ส่วน P3 จะหมายถึงมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคที่ 99%