หุน เป็นหน่วยวัดความยาวนิยมใช้กันทั่วไปในภาษาช่าง

1 หุน เท่ากับ 1/8 นิ้ว (0.125 นิ้ว) ดังนั้น 8 หุน = 1 นิ้ว

ปกติเราสามารถแปลงหุนเป็นนิ้วได้โดยการเทียบบัญญัติไตรยางก์ แนะนำวิธีแปลงหุนเป็นนิ้วแบบจำง่ายๆ ดังนี้

.

สูตรแปลงหุนเป็นนิ้ว

  • จำนวนหุนที่ต้องการแปลงค่าเป็นนิ้ว x 0.125 (1/8 นิ้ว) = (จะได้ผลลัพธ์เป็นหน่วยนิ้ว)


ตัวอย่าง : 6 หุน เท่ากับกี่นิ้ว?

  • วิธีคิด : 6 x 0.125 = 0.75 นิ้ว หรือเท่ากับ 3/4 นิ้ว
 

 

หากเราต้องการแปลงนิ้วกลับเป็นหุน

  • นำจำนวนนิ้วที่ต้องการ ÷ 0.125 = (จะได้ผลลัพธ์เป็นหน่วยหุน)

ตัวอย่าง : 1 นิ้ว เท่ากับกี่หุน?

  • วิธีคิด : 1 ÷ 0.125 = 8 หุน

.

วิธีแปลงนิ้วเป็นมิลลิเมตร
โดยทั่วไปในคู่มือการใช้งานทั่วไป จะระบุความยาวเป็นนิ้ว หรือมิลลิเมตร (มม.)

  • 1 นิ้ว   =  25.4000 มม.
  • 1 นิ้ว   =  2.54 ซม.
  • 1 ซม. =  10 มม.
  • 1 นิ้ว   =  25.4 มม. 

ปกติเราสามารถแปลงหน่วยนิ้วเป็นมิลลิเมตร มาคูณกับ 25.4 ก็จะเป็นผลลัพธ์เป็นหน่วยมิลลิเมตร

ตัวอย่าง : 3 ÷ 32 นิ้ว = กี่มิลลิเมตร?

วิธีคิด : 3/32 x 25.4 = 2.38 มม.

.