👉สายเชื่อม (Cable)👈

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สายเชื่อม มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก และจำเป็นอย่างยิ่งต่องานเชื่อมไฟฟ้า (ARC) และในครั้งนี้ Talay Tools จะมาให้ความรู้ถึงหน้าที่ของสายเชื่อมเบื้องต้น

สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์ก และสายเชื่อมที่ใช้ในวงจรเชื่อมนั้นมีอยู่2สาย คือ สายดินและสายเชื่อม ส่วนปลายสายดินจะต่อเข้ากับที่จับชิ้นงานเชื่อม (Ground clamp) ส่วนสายเชื่อมจะต่อไว้กับตังจับลวดเชื่อม (Elcctrode Holder)

108241794 1761364077335386 6087401978668297568 o

สายเชื่อมโดยทั่วไปทำด้วยลวดทองแดงที่มีขนาดเล็กเอาไว้ และชั้นนอกหุ้มไว้ด้วยยางฉนวน สาเหตุที่ต้องใช้สายเชื่อมที่ทำด้วยลวดทองแดงขนาดเล็กจำนวนมาก เพราะต้องการให้สายเชื่อมสามารถโค้งงอตัวได้ซึ่งสะดวกต่อการทำงานเชื่อมที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายสายเชื่อมตลอดเวลา

107876109 1761364084002052 8677068833595526105 o

109925321 1761364157335378 2342237633516624063 o

108120954 1761364194002041 6667827434064359419 o