ร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% และหากขากน้ำติดต่อกันถึง 3 วัน อาจทำให้เสียชีวิตได้ เราจึงควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว เพื่อปรับสมดุลในร่างกายทำให้มีสุขภาพดี

คุณภาพน้ำดื่ม เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก หากดื่มน้ำไม่สะอาดย่อมให้โทษมากกว่าคุณประโยชน์แน่นอน

น้ำประปาภูเขา เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง แต่น้ำใส ๆ นั้น มีสิ่งปนเปื้อนหรือเพียงพอสำหรับใช้ดื่มหรือไม่

โคลิฟอร์ม (comlifrom bacreria)
เป็นกลุ่มแบคที่เรียแกรมลบ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอากาศและไม่มีอากาศ มักพบในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับน้ำ หากพบว่ามีการเจือปนในน้ำดื่มมากเกินไป สามารถบ่งชี้ถึงความไม่สะอาดและถูกสุขลักษณะของแหล่งน้ำดื่มได้

โดรคที่เกิดจากโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ เป็นไข้ ปวดท้อง และท้องเสีย สามารถเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งโคลิฟอร์มแบคทีเรียสามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำได้นานกว่าจุลินทรีย์ แต่ไม่ทนความร้อน

เครื่องกรองน้ำจึงมีส่วนสำคัญต่อบ้านเรื่อนและอาคารอย่างมาก เพราะเครื่องกรองน้ำสามารถกรองน้ำดื่มให้สะอาดและดีต่อสุขลักษณะอนามัย