การเลือกซื้อจากกำลังวัตต์
การเลือกซื้อจากประเภทของการทำงาน
การเลือกซื้อจากสถานที่และความสะดวกในการใช้งาน
การเลือกสว่าน ให้เหมาะสมกับการใช้งาน จะทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานและค่าใช้จ่ายอย่าสูง