นักเชื่อมทุกท่าน เวลาเชื่อมงานสิ่งสำคัญคือ ต้องเช็คความแข็งแรงของรอยถูกไหมคะ ถ้าเช็คไม่ดีอยู่ ๆ คานหักป๊อก!! หล่นทับทำไง วันนี้เลยจะมาแชร์ความรู้เรื่องรอยแตกของงานเชื่อมว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้าง
รอยแตกนั้นเกิดขึ้นได้ในเนื้อเชื่อม และโลหะชิ้นงาน จะเกิดขึ้นเพราะได้รับความเค้นสูง เหนือจุดความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้เชื่อม(Ultimate Strength) ความเค้นที่เกิดจากการออกแบบแนวเชื่อมที่ทำให้เกิดรอยบาก (Notch) และรอยแตกยังอาจเกิดจากไฮโดรเจนที่แทรกตัวอยู่ในรอยเชื่อมและวัสดุงานและจะเกิดกับวัสดุที่เปราะหรือวัสดุที่มีสภาวะพลาสติกน้อย (Plastic Deformation)รอยแตก (Crack) รอยแตกอาจจะแบ่งออกเป็นรอยแตกร้อน และรอยแตกเย็น (Hot Crack and Cold Crack)
– รอยแตกร้อนสาเหตุมาจากการเย็นตัวไม่เท่ากันอันเกิดมาจากจุดแข็งตัวของธาตุต่างๆ ไม่เท่ากัน
– รอยแตกเย็นจะเกิดหลังจากโลหะเย็นตัวแล้ว อันเนื่องมาจากไฮโดรเจนรอยแตกระหว่างขอบเกรน ส่วนรอยแตกเย็นจะแตกระหว่างขอบเกรน

รอยแตกที่ขนานกับแกนของแนวเชื่อมจะเรียกว่า รอยแตกตามยาว(Longitudinal Crack) อาจจะเกิดกลางแนวเชื่อม หรือในเขตที่มีผลกระทบจากความร้อน (HAZ)ใกล้กับแนวเชื่อม รอยแตกตามขวาง (Transverse Crack) จะเกิดตั้งฉากกับแนวเชื่อมอาจจะแตกอยู่

ภายในแนวเชื่อม หรือเลยออกมาทางเขตที่ผลกระทบจากความร้อนในโลหะชิ้นงาน ในบางครั้งรอยแตกตามขวางจะเกิดที่โลหะชิ้นงานแต่ไม่แตกที่รอยเชื่อม

ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทดสอบแนวเชื่อมต่างๆว่ามันแข็งแรงหรือไหม โดยจะใช้สเปรย์ทดสอบแนวเชื่อม เพื่อดูว่ามีรอยตรงไหนบ้าง โดยน้ำยาชนิดนี้สามารถตรวจสอบรอยรั่วที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าโดยใช้น้ำยาสีแดงทาผิวหน้าบริเวณที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นล้างคราบสีแดงด้วย cleaner และใช้น้ำยาสีขาวทาทับ ถ้ามีรอยรั่วจะขึ้นสีแดงจากน้ำยาสีแดง